Ceny na sezon 2021 zostaną podane w marcu 2021

SEZON 2020


Niski: 01.04-27.04; 04.05-10.06; 14-26.06; 01.09-01.11.
Domek bliźniak dla max.4 osób:
Zakwaterowanie 1-2 osoby: 200 zł/doba
Zakwaterowanie 3-4 osoby: 230 zł/doba

Domek z 1-sypialnią dla max.4 osób:

Zakwaterowanie 1-2 osoby: 200 zł/doba
Zakwaterowanie 3-4 osoby: 250 zł/doba

Domek z 2-sypialniami dla max.6 osób:
Zakwaterowanie 4 osoby: 300 zł/doba
Zakwaterowanie 5-6 osoby: 350 zł/doba

Wysoki: 27.04-03.05;11-14.06; 26.06-30.08.
Domek Bliźniak dla max.4 osób:
Zakwaterowanie 1-2 osoby: 280 zł/doba
Zakwaterowanie 3-4 osoby: 280 zł/doba

Domek z 1-sypialnią dla max.4 osób:
Zakwaterowanie 1-2 osoby: 300 zł/doba
Zakwaterowanie 3-4 osoby: 300 zł/doba

Domek z 2-sypialniami dla max.6 osób:
Zakwaterowanie 4 osoby: 400 zł/doba
Zakwaterowanie 5-6 osoby: 400 zł/doba

Doba Hotelowa:
Rozpoczęcie doby hotelowej od godz. 15:00, zakończenie do godz. 10:00.

Zakwaterowanie gości 15:00-18:00.
Zakwaterowanie po godzinie 18:00 wymaga ustaleń z administracją.

 

Pobyt dzieci:

Dzieci do lat 2, śpiące w łóżeczku bezpłatnie.

Łóżeczko turystyczne oraz akcesoria: wanienka, krzesełko do karmienia udostępniane jest nieodpłatnie. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie zapotrzebowania,w celu rezerwacji.

 

Okres wynajmu:

Wynajem weekendowy tj. 1-2 noclegi:

Przy wynajmie krótszym niż 3 noclegi obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 100pln;

Sezon wakacyjny obowiązuje wynajem min: 7noclegów;

Do złożenia rezerwacji wymagana jest opłata rezerwacyjna/zadatek w wysokości 30% łącznej wartości zamówienia za pośrednictwem przelewu bankowego na konto administracji. Pozostała płatność zostanie dokonana w dniu przyjazdu. Klient zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania Rezerwacji wpłacić na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu należną kwotę. Klient może anulować rezerwację domku letniskowego, kontaktując się z Usługodawcą na adres: info@jasnochowka.pl. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie do 15 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Usługodawca zwróci zadatek Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy. W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu, wpłacona lub pobrana przedpłata nie podlega zwrotowi. O zamiarze anulacji rezerwacji należy poinformować nas pocztą elektroniczną.

 Istnieje możliwość udostępnienia 1 dostawki, wiąże się to z dodatkową opłatą 50pln/pobyt.

Regulamin wynajmu

 

Cena zawiera:

Wynajem domku wg standardu opisanego na stronie; Opłatę klimatyczną; Miejsce postojowe na parkingu.

Dodatkowe opłaty:

Energia elektryczna wg wskazań licznika; 1kWh=1pln.

Akceptujemy zwierzęta.

Pobyt zwierząt jest związany z dodatkową opłatą wynoszącą 50pln za cały pobyt zwierzęcia

W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna na wypadek uszkodzeń powstałych podczas pobytu gości 250pln, 

płatne gotówką.

Kwota zwracana jest w dzień wyjazdu po uprzednim sprawdzeniu stanu domku.

 

Istnieje możliwość wykupienia posiłków.


SAISON 2020


Nebensaison: 01.04-27.04; 04.05-10.06; 14-20.06; 01.09-01.11.

Ferienhaus mit kein Schlafzimmer für max.4 Personen: 

Unterkunft 1-2 Personen: 200 PLN/Tag und Nacht
Unterkunft 3-4 Personen: 230 PLN/Tag und Nacht 


Ferienhaus mit 1 Schlafzimmer für max.4 Personen:
Unterkunft 1-2 Personen: 200 PLN/Tag und Nacht
Unterkunft 3-4 Personen: 250 PLN/Tag und Nacht

Ferienhaus mit 2 Schlafzimmern für max. 6 Personen:
Unterkunft 4 Personen: 300 PLN/Tag und Nacht
Unterkunft 5-6 Personen: 350 PLN/Tag und Nacht

Hochsaison: 27.04-03.05; 11-14.06; 26.06-30.08. 

Ferienhaus mit kein Schlafzimmer für max.4 Personen: 

Unterkunft 1-2 Personen: 280 PLN/Tag und Nacht
Unterkunft 3-4 Personen: 280 PLN/Tag und Nacht


Ferienhaus mit 1- Schlafzimmer für max.4 Personen:
Unterkunft 1-2 Personen: 300 PLN/Tag und Nacht
Unterkunft 3-4 Personen: 300 PLN/Tag und Nacht
Ferienhaus z 2-Schlafzimmern für max.6 Personen:
Unterkunft 4 Personen: 400 PLN/Tag und Nacht
Unterkunft 5-6 Personen: 400 PLN/Tag und Nacht

 
Hoteltag :
Beginn des Hoteltages von 15:00, Ende bis 10:00

Anmeldlung der Gӓste 15:00-18:00.
Anmeldung nach 18:00 verlangt Bestimmung mit Verwaltung.

Aufenthalt der Kinder :

Kinder bis 2 Jahren, die im Bettchen schlafen- kostenlos.

Touristenbettchen und Zubehör: Kinderbadewanne, Kinderstuhl stehen kostenlos zur Verfügung. Man muss vorher Bedarf melden, um Gegenstände zu reservieren.

Zeitraum der Vermietung:

Vermietung für ein Wochenende d.h. 1-2 Übernachtungen:

Bei der Vermietung für einen Zeitraum kurzer als 3 Nächte gilt eine zusӓtzliche Gebühr in der Höhe von 100pln;

In der Sommersaison gilt Vermietung von mindestens 7 Übernachtungen;

Um ein Ferienhaus zu reservieren muss man Reservierungsgebühr/ Vorauszahlung in der Höhe von 30% der Gesamtwert der Bestellung per Banküberweisung auf das Konto der Verwaltung zahlen. Rest des Betrages muss man am Ankunftstag bezahlen. Ein Kunde ist dazu verpflichtet, innerhalb von 3 Arbeitstagen von der Reservierung auf das Bankkonto einen in Bestätigung angegebenen zustehenden Betrag zu zahlen. Ein Kunde darf Reservierung eines Ferienhauses annullieren, er muss den Dienstleistungsgeber kontaktieren und eine Nachricht an folgenden E- Mail – Adresse senden: info@jasnochowka.pl. Wenn eine Reservation mindestens 15 Tagen vor dem Beginn des Aufenthaltes annulliert wird, gibt ein Dienstleistungsgeber einem Kunden eine Vorauszahlung auf das von ihm angegebenen Konto zurück.

Im Fall, wenn Reservierung annulliert wird oder ein Kunde sich nicht im Objekt am Ankunftstag erscheint, wird bezahlte oder eingezogene Vorauszahlung nicht zurückgezahlt. Über Absicht der Annullierung der Reservation muss man uns per E- Mail informieren. Gegen zusätzliche Gebühr50 PLN/ Aufenthalt können wir auch ein Notbett zu Verfügung stellen.

 

Ordnung der Vermietung

 

Preis enthält:

Vermietung eines Ferienhauses nach dem Standard, der auf der Seite beschreiben wurde; Kurgabe; Parkingplatz.

Zusätzliche Gebühren:

Elektrische Energie laut dem Zӓhlerstand; 1kWh=1pln.

Wir akzeptieren Tiere.

Aufenthalt der Tiere ist mit einer zusätzlichen Gebühr in Höhe von 50pln für den ganzen Aufenthalt eines Tieres verbunden.

 

Am Ankunftstag wird ein Pfand in der Höhe von 250 PLN für den Fall der Beschädigungen während des Aufenthaltes eingezogen, in bar zahlbar.

Betrag wird am Abreisetag zurückgegeben, vorher wird ein Zustand des Ferienhauses geprüft.

 

Es ist möglich Mahlzeiten zu kaufen.